Траурна агенция Ден и Нощ
Погребални услуги в град Кюстендил

Кремация

Траурна агенция Ден и Нощ извършва кремация на покойници в град Кюстендил. Налице са редица административни дейности, които предхождат самата процедура. Необходима документация:

  • смъртен акт;
  • разрешение от медицинското лице, констатирало смъртта;
  • декларация за съгласие от близките.

Кремацията е с продължителност малко повече от час, като след приключване на процеса, праха се поставя в специален съд – урна.

 

Полагането на урната става в специална урнова ниша или в гробно място. Не се разрешава съхраняване на урни по домовете.