Траурна агенция Ден и Нощ
Погребални услуги в град Кюстендил

Цялостно организиране на погребения

Траурна агенция Ден и Нощ извършва организиране на погребения в град Кюстендил. Траурната агенция оформя всички необходими документи и организира всичко по погребението.

 

Погребалното Бюро извършва следните видове услуги при организирането на погребения: 

  • административни такси;
  • издаване на смъртен акт;
  • запазване ден и час за ритуал;
  • справка в регистрите за старо гробно място;
  • записване в регистър;
  • оформяне на всички необходими документи;
  • консултации;
  • осигуряване на свещеник (обредник).